Doświadczenie projektowe zdobyte w pracy zawodowej: